Tuesday, 14 February 2012

Walentynki

Miłość cierpliwa jest, 
 łaskawa jest. 
Miłość nie zazdrości, 
 nie szuka poklasku, 
 nie unosi się pychą; 
 nie dopuszcza się bezwstydu, 
 nie szuka swego, 
nie unosi się gniewem, 
nie pamięta złego; 
nie cieszy się z niesprawiedliwości, 
lecz współweseli się z prawdą. 
Wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, 
we wszystkim pokłada nadzieję, 
wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje.

Hymn o miłości (1 List Św. Pawła do Koryntian, 13,1-13)No comments:

Post a Comment